Oct 9, 2012

Un model de Plan al unității de învățare la geografie.

Tema: "Hidrosfera".

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Raşcenco Snejana, profesor de geografie, grad didactic doi
Numele, adresa instituției:
LT "Igor Creţu", comuna Găvănoasa, r-nul Cahul

Parteneri