Oct 9, 2012

Un model de teză semestrială de vară la disciplina geografie (clasa a XI-a, profil umanist).

Deasemenea, sunt prezentate obiectivele evaluării, baremul de corectare și baremul de convertire.  

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Raşcenco Snejana, profesor de geografie, grad didactic doi
Numele, adresa instituției:
LT "Igor Creţu", comuna Găvănoasa, r-nul Cahul

Parteneri