Oct 31, 2012

Model Proiectare de lungă durată la matematică, clasa a V-a (anul de studii 2011-2012).

Elaborată în conformitate cu Curriculum-ul modernizat, 2010 (cu competențe; și 12 ore de rezervă pentru matematica asistată de calculator).

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Porombrica Maia, profesoară de matematică și informatică, grad didactic doi
Numele, adresa instituției:
Liceul Meșterul Manole, s. Sălcuța, r. Căușeni

Parteneri