Nov 19, 2012

Prezentare Power Point la tema: "Transporturile și căile de comunicații".

Pentru clasa a XI-a, profil umanist.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Raşcenco Snejana, profesor de geografie, grad didactic doi
Numele, adresa instituției:
LT "Igor Creţu", comuna Găvănoasa, r-nul Cahul

Parteneri