Dec 7, 2012

Scenariul trainingului: "Comunicare asertivă".

Realizat în colectivul profesoral şi în clasa a 12-a, profil umanist.

Prezentare Power Point.

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Orlov Diana, profesoară de matematică, psiholog şcolar
Numele, adresa instituției:
LT ”Mihai Sîrghi”, s. Cioburciu, r. Ştefan Vodă

Parteneri