Jan 24, 2013
 
Fișă de lucru la studiul  tematic: "Florile".
Utilizat la orele de Științe, în cadrul Programului "Pas cu pas".
          ...
 
Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Elena Boboc, învăţătoare Program "Pas cu pas", grad didactic I
Numele, adresa instituției:
LT "Diomid Gherman", s. Risipeni, rl Făleşti

Parteneri